Organisation for ISA

Bestyrelse:

Formand: Ulrik Uggerhøj (IFA/AU)

IFA intern: Liv Hornekær

AU intern: Thomas Vorup Jensen, Bo Brummerstedt Iversen, Jeppe Vang Lauritsen

Eksterne: Martin Meedom Nielsen (DTU), Robert Feidenhans’l (XFEL Hamburg), Alfons Molenbroek (Haldor Topsøe A/S)

Den daglige ledelse forventes at deltage i flere af bestyrelsens dagsordenspunkter.

Møde frekvens: 12 mdr.

Daglig Ledelse:

Søren Pape Møller (General Director)

  • ansvar for overordnet daglig ledelse og økonomi
  • ansvar for drift og udvikling af acceleratorer

Philip Hofmann (Scientific Director)

  • overordnet videnskabeligt ansvar for ISA
  • ansvar for drift, udvikling og videnskabeligt brug af AU-SGM3 endstation

Søren Vrønning Hoffmann (Director for beamlines)

  • ansvar for drift og udvikling af monokromatorer
  • ansvar for drift, udvikling og videnskabelig brug af endstations
  • dog henhører drift, udvikling og videnskabeligt brug af AU-SGM3 og AU-AMO under hhv. Philip Hofmann, hhv. Henrik Petersen

Møde frekvens: ugentligt

User Selection Panel for beamtime :

Panelets deltagere er valgt ud fra deres forskningsområder men også deres upartiskhed i overensstemmelse med de indgåede EU kontrakter

Formand, Philip Hofmann, AU

Thomas Vorup Jensen, AU

Thomas Boesen, AU

Søren Vrønning Hoffmann, AU

Trolle Linderoth, AU

Alessandro Baraldi, Sincrotrone Trieste, Italy

Martin Meedom Nielsen, Technical University of Denmark, Copenhagen

Søren Pape Møller, AU

Henrik B. Pedersen, AU

Nykola Jones, AU

ISA staff

Søren Pape Møller

Heine Dølrath Thomsen

Jørgen S Nielsen

Torben Worm

Søren Vrønning Hoffmann

Zheshen Li

Nykola Jones