Arbejdsmiljø og sikkerhed

Nødsituationer (udenfor arbejdstid)

 • Brand: Drej 112 og kontakt driftsinspektør Ove Fjordside, mobil: 2899 2013.
 • Vandskade - El-svigt: Kontakt driftsinspektør Ove Fjordside, mobil: 2899 2013.

Institutlederen bør også informeres.

Ved brug af en af universitetets fastnettelefoner, tryk "0" foran telefonnummer.

IFA Arbejdspladsvurderinger (APV)

IFA Sikkerhed

Oversigt over instituttets arbejdsmiljøorganisation pr. 28.2.2024.

Skema A: Risikoregister

Skema B: Beskrivelse og vurdering af en hændelse

Skema C: Risikoforanstaltning

Sikkerhedsorganisationen på IFA medvirker til at alt arbejde udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, at arbejdsmiljøet er i orden og at det ydre miljø ikke belastes.

Arbejdsmiljø på AU

Arbejdsskader og anmeldelse heraf

Nedenfor er der links til en række introduktioner til relevante sikkerhedsemner.

 1. Strålingssikkerhed (pdf - 350 kB)
 2. Strålingsbeskyttelse ved graviditet (pdf - 254 kB)
 3. Elsikkerhed (pdf - 681 kB)
 4. Kemikaliesikkerhed i laboratoriet
 5. Lasersikkerhed (pdf - 520 kb)
 6. Værkstedssikkerhed (pdf - 50 kB)
 7. Information til studenter og andre nyankomne (pdf - 703 kB)
 8. Sikkerhed omkring håndtering af flydende kvælstof (pdf - 172 kB)
 9. Vejledning for transport af farligt gods
 10. Vejledning til personligt strålings-dosimeter (pdf - 32 kB)

Vi skal også gøre opmærksom på at IFA har en info-folder til "fremmed arbejdskraft" om sikkerhed. (pdf - 97 kB)

Er der yderligere spørgsmål kan man kontakte IFA’s daglige sikkerhedsleder:
Claus Grosen, bygning 1522 lokale 317. Mobil 2338 2119.