Formandskabet for censorkorpset i fysik

 

For hvert fag, hvori der undervises ved universiteterne, beskikker Uddannelses og forskningsministeriet et landsdækkende korps af censorer. Disse censorer vælger et Censorformandsskab, der har til opgave at:

  • repræsentere censorerne i censorkorpset over for universiteterne og Styrelsen for Universiteter og Internationalisering

  • fordele opgaverne til censur blandt censorerne i censorkorpset efter samråd med universiteterne

  • indstille censorer til beskikkelse

  • rådgive universiteterne om prøvernes form og indhold

  • afgive en årlig beretning til universiteterne på baggrund af censorernes indberetninger

  • medvirke til en løbende dialog om udviklingen i prøve- og eksamenssystemets kvalitet, herunder eksamensopgavernes kvalitet, ved mindst hvert andet år at afholde censormøder med censorerne i censorkorpset og kontaktmøder mellem universiteterne, herunder aftagerpaneler, og censorerne.

Censorformandskabet for Fysik

Formand

Ian Bearden

Lektor
KU - Niels Bohr Instituttet

E-mail: bearden@nbi.ku.dk

Telefon: 35337626

Mobil: 24600040

Næstformand

Per Morgen

Lektor emeritus
SDU Chemical Engineering
 
E-mail: permorgen@sdu.dk

Telefon: 6550 3529