Formandskabet for censorkorpset i fysik

 

For hvert fag, hvori der undervises ved universiteterne, beskikker Uddannelses og forskningsministeriet et landsdækkende korps af censorer. Disse censorer vælger et Censorformandsskab, der har til opgave at:

  • repræsentere censorerne i censorkorpset over for universiteterne og Styrelsen for Universiteter og Internationalisering

  • fordele opgaverne til censur blandt censorerne i censorkorpset efter samråd med universiteterne

  • indstille censorer til beskikkelse

  • rådgive universiteterne om prøvernes form og indhold

  • afgive en årlig beretning til universiteterne på baggrund af censorernes indberetninger

  • medvirke til en løbende dialog om udviklingen i prøve- og eksamenssystemets kvalitet, herunder eksamensopgavernes kvalitet, ved mindst hvert andet år at afholde censormøder med censorerne i censorkorpset og kontaktmøder mellem universiteterne, herunder aftagerpaneler, og censorerne.

Censorformandskabet for Fysik

Formand

Hans Otto Uldall Fynbo

Professor Institut for Fysik og Astronomi

Næstformand

Ian Bearden

Lektor
KU - Niels Bohr Instituttet
E-mail: bearden@nbi.ku.dk
Telefon: 35337626
Mobil: 24600040

Sekretariat

Katrine Hvid Kaisen

Fuldmægtig Administrationscenter Nat-Tech - Nat-Tech Undervisning og Eksamen-Kontakt (UVAEKA-K)

Næstformand

Helge Knudsen

Professor emeritus Institut for Fysik og Astronomi

Næstformand

Per Morgen

Lektor emeritus
SDU - Institut for Fysik, Kemi og Farmaci
 
E-mail: permorgen@sdu.dk