Tjenestebiler

Institut for Fysik og Astronomi råder over to VW Passat stationcar. Bilerne har følgende navne i Outlook-kalenderen:

Aarhus bil PHYS Passat AJ34465
Aarhus bil PHYS Passat YN52187 - Fysikshow skal godkende brug af denne bil pr. mail inden den bookes

Interne brugere (medarbejdere på IFA/ISA)

Medarbejdere foretager selv reservation af tjenestebil i Exchange. Påfør mobilnummer i kalenderen.

Man må højst låne bilen tre dage i træk.

Tjenestebiler må ikke bruges til at hente gæster i lufthavnen.

Studerende må ikke køre i bilerne med mindre de er ansat. Ærinder skal have tjenstlig karakter. Kontakt Katrine Vasegaard ved tvivlstilfælde.

Forsikring og studerendes brug af tjenestebiler.

Universitetets notat af 13. oktober 2015 om brug af universitetets tjenestebiler.

Gældende for alle

Bilnøgle udleveres i Informationen i åbningstiden man-tor 8:30-12:00 og 12:45-15:15, fre 8:30-12 og 12:45-14:45 eller efter aftale.

  • Bilerne står på parkeringspladsen ved hovedindgangen og her skal de også afleveres. Ved aflevering skal bilen som minimum have en 1/2 tank brændstof.
  • Benzinkortet gælder til Cirkle K-tankstationer, gem kvitteringen.
  • Når bilen afleveres skal også nøgle, benzinkort og eventuelle kvitteringer (påfør nummerplade) afleveres i Informationen i åbningstiden eller efter aftale med Heidi Pedersen.

Ved kørsel i udlandet skal bilen forsikres, hvilket betales af brugeren. Kontakt Heidi Pedersen.

Ved ture længere end tre dage henviser vi til AU’s lejeaftale: http://medarbejdere.au.dk/administration/oekonomi/indkoeb/indkoebsaftaler/leje-af-biler/

Ved problemer

Kontakt Bygningsservice, Omr. 2, AU Planlægning Science eller på 87150526, hvis bilen ‘fejler’ noget.