Tjenestebiler

Institut for Fysik og Astronomi råder over to VW Passat stationcar. Bilerne har følgende navne i Outlook-kalenderen:

Aarhus bil PHYS Passat AJ34465
Aarhus bil PHYS Passat YN52187 - Fysikshow skal godkende brug af denne bil pr. mail inden den bookes

Interne brugere (medarbejdere på IFA/ISA)

Medarbejdere foretager selv reservation af tjenestebil i Outlook. Påfør mobilnummer i kalenderen.

Man må højst låne bilen tre dage i træk.

Tjenestebiler må ikke bruges til at hente gæster i lufthavnen.

Studerende må ikke køre i bilerne, medmindre de er ansat. Ærinder skal have tjenstlig karakter. Kontakt sekretariatslederen ved tvivlstilfælde.

Forsikring og studerendes brug af tjenestebiler.

Universitetets notat af 13. oktober 2015 om brug af universitetets tjenestebiler.

Gældende for alle

  • Bilnøgler afhentes i gangskab udenfor 1520-120. IFA bilnøgler hænger i det sorte nøgleskab. Koden til skabet udleveres ved din sekretær. 
  • Det er vigtigt, at du husker at udfylde kørebogen med detaljer over din tur. Vær særligt opmærksom på at km-tallene stemmer med den forrige tur. Stemmer det ikke, så spring en linie over i kørebogen. 
  • Når bilen afleveres skal også nøgle, tankkort og eventuelle kvitteringer (påfør nummerplade) afleveres. Læg disse i en brun kuvert i Heidi Pedersens postbakke.

Ved kørsel i udlandet skal bilen forsikres, hvilket betales af brugeren. Kontakt Heidi Pedersen.

Ved ture længere end tre dage henviser vi til AU’s lejeaftale: http://medarbejdere.au.dk/administration/oekonomi/indkoeb/indkoebsaftaler/leje-af-biler/

Ved problemer

Kontakt Bygningsservice, Omr. 2, AU Planlægning Science.