Indkøb

Indkøbsaftaler

Offentlige indkøb er lovreguleret, og indkøb på AU er underlagt en indkøbspolitik. Derfor skal du benytte AU’s indkøbsaftaler, hvor det er muligt. Er der ikke en indkøbsaftale, gælder dette:

  • Køb under 100.000 kr.: Indhent 2-3 tilbud (og arkivér disse, f.eks. ved at sende en mail til dig selv med tilbuddene vedhæftet).
  • Køb over 100.000 kr.: Kontakt Indkøb (sandsynligvis skal et mini-udbud udarbejdes).
  • Køb over 1.600.000 kr.: Kontakt Indkøb (her skal der laves EU-udbud).

Fakturaer

Det koster ca. 200 kr. internt på AU at behandle en faktura. Derfor skal vi forsøge at samle indkøb på færre ordrer og undgå fakturaer under 500 kr. Det letter administrationen. Jo færre ordrer, desto færre leveringer, hvilket er godt for klimaregnskabet.

Leverandører

Antallet af leverandører skal være så få som muligt. Dette vil påvirke priser, services og samarbejde positivt.