Du er her: AU  Medarbejdere Institutter  Institut for Fysik og Astronomi Arbejdsmiljø og sikkerhed

Arbejdsmiljø og sikkerhed

 

Nødsituationer / Emergencies

Nødsituationer (uden for arbejdstid)
Brand: drej 0-112  og kontakt driftsinspektør Ove Fjordside
Vandskade - El-svigt: Kontakt driftsinspektør Ove Fjordside, lokal: 52248. Mobil: 2899 2013.
Driftstekniker: Jan Jacobsen, lokal: 52254. Mobil: 2899 2035.
Institutlederen bør også informeres.
Emergency (after hours)
Fire: Dial 0-112 - and call buildings manager Ove Fjordside
Water damage and power break-down: call buildings manager Ove Fjordside. Local: 52248. Mobile: 2899 2013.
Operational technician Jan Jacobsen. Local 52254. Mobil: 2899 2035.
Head of Department should also be informed.

IFA Arbejdspladsvurderinger (APV)

IFA Sikkerhed

Oversigt over instituttets arbejdsmiljøorganisation 1.3.2018-28.2.2021.

Oversigt over arbejdsmiljøgrupper.

Skema A: Risikoregister

Skema B: Beskrivelse og vurdering af en hændelse

Skema C: Risikoforanstaltning

Sikkerhedsorganisationen på IFA medvirker til at alt arbejde udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, at arbejdsmiljøet er i orden og at det ydre miljø ikke belastes.

Arbejdsmiljø på AU

Arbejdsskader og anmeldelse heraf

Nedenfor er der links til en række introduktioner til relevante sikkerhedsemner.

  1. Strålingssikkerhed (pdf - 350 kB)
  2. Strålingsbeskyttelse ved graviditet (pdf - 285 kB)
  3. Elsikkerhed (pdf - 351 kB)
  4. Kemilaboratoriesikkerhed (pdf)
  5. Lasersikkerhed (pdf - 520 kb)
  6. Værkstedssikkerhed (pdf - 50 kB)
  7. Information til studenter og andre nyankomne (pdf - 91 kB)
  8. Sikkerhed omkring håndtering af flydende kvælstof (pdf - 172 kB)
  9. Vejledning for transport af farligt gods
  10. ASTRID og ASTRID2 stråling

Vi skal også gøre opmærksom på at IFA har en info-folder til "fremmed arbejdskraft" om sikkerhed. (pdf - 97 kB)

Er der yderligere spørgsmål kan man kontakte IFA’s daglige sikkerhedsleder:
Claus Grosen, bygning 1522 lokale 317. Mobil 2338 2119.

64999 / i31