Arbejdsmiljø og sikkerhed

Nødsituationer (udenfor arbejdstid)

 • Brand: Drej 0-112 og kontakt driftsinspektør Ove Fjordside
 • Vandskade - El-svigt: Kontakt driftsinspektør Ove Fjordside, lokal: 52248. Mobil: 2899 2013.
 • Driftstekniker: Per Kühnel, lokal: 52254. Mobil: 2899 2035.

Institutlederen bør også informeres.

IFA Arbejdspladsvurderinger (APV)

IFA Sikkerhed

Oversigt over instituttets arbejdsmiljøorganisation 1.3.2018-28.2.2021.

Oversigt over arbejdsmiljøgrupper.

Skema A: Risikoregister

Skema B: Beskrivelse og vurdering af en hændelse

Skema C: Risikoforanstaltning

Sikkerhedsorganisationen på IFA medvirker til at alt arbejde udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, at arbejdsmiljøet er i orden og at det ydre miljø ikke belastes.

Arbejdsmiljø på AU

Arbejdsskader og anmeldelse heraf

Nedenfor er der links til en række introduktioner til relevante sikkerhedsemner.

 1. Strålingssikkerhed (pdf - 350 kB)
 2. Strålingsbeskyttelse ved graviditet (pdf - 285 kB)
 3. Elsikkerhed (pdf - 351 kB)
 4. Kemilaboratoriesikkerhed (pdf)
 5. Lasersikkerhed (pdf - 520 kb)
 6. Værkstedssikkerhed (pdf - 50 kB)
 7. Information til studenter og andre nyankomne (pdf - 91 kB)
 8. Sikkerhed omkring håndtering af flydende kvælstof (pdf - 172 kB)
 9. Vejledning for transport af farligt gods
 10. ASTRID og ASTRID2 stråling

Vi skal også gøre opmærksom på at IFA har en info-folder til "fremmed arbejdskraft" om sikkerhed. (pdf - 97 kB)

Er der yderligere spørgsmål kan man kontakte IFA’s daglige sikkerhedsleder:
Claus Grosen, bygning 1522 lokale 317. Mobil 2338 2119.