Maillister

Ved IFA findes der en række maillister, som kan nå ud til de ansatte, studerende, ph.d.-studerende mv.


Mailliste

Personer

stud-phys Alle studerende ved IFA, herunder sidefagsstuderende
vip-staff Alle fastansatte VIP'er
vip-efin VIP'er med ekstern finansiering
vip-guest VIP gæster
vip-emeriti VIP emeriti
phd-a Ph.d.-studerende på del A med og uden kandidatgrad, samt ph.d.-studerende ved iNANO med IFA-vejleder
phd-b Ph.d.-studerende på del B, samt ph.d.-studerende ved iNANO med IFA-vejleder
tap-all Teknisk og Administrativt Personale, herunder lærlinge og elever

Derudover kan du skrive til følgende lister, som sender videre til visse af ovenstående lister:


Mailliste

Sender til:

vip-all vip-staff, vip-efin, vip-guest og vip-emeriti
phd-all phd-a og phd-b
stud-all stud-phys og phd-a
ifa-all Alle lister

Hvis der er behov for en ny mailliste, kan den oprettes ved at kontakte en af instituttets sekretærer.