Formandskabet for censorkorpset i fysik

 

For hvert fag, hvori der undervises ved universiteterne, beskikker Uddannelses og forskningsministeriet et landsdækkende korps af censorer. Disse censorer vælger et Censorformandsskab, der

  • repræsenterer censorerne i censorkorpset over for universiteterne og Styrelsen for Universiteter og Internationalisering
  • fordeler opgaverne til censur blandt censorerne i censorkorpset, efter samråd med universiteterne
  • indstiller censorer til beskikkelse
  • rådgiver universiteterne om prøvernes form og indhold
  • afgiver en årlig beretning til universiteterne på baggrund af censorernes indberetninger
  • medvirker til en løbende dialog om udviklingen i prøve- og eksamenssystemets kvalitet, herunder eksamensopgavernes kvalitet, ved mindst hvert andet år at afholde censormøder med censorerne i censorkorpset og kontaktmøder mellem universiteterne, herunder aftagerpaneler, og censorerne.

Censorformandskabet for Fysik:


Hans Fynbo

Lektor
Ph. D.
IFA
Aarhus Universitet

fynbo@phys.au.dk

Formand

Helge Knudsen

Lektor, emeritus
Lic. Scient.
IFA
Aarhus Universitet

hk@phys.au.dk

Næstformand

 

Per Morgen

Lektor, emeritus
Dr. Scient 
FKF
Syddansk Universitet

 

permorgen@sdu.dk

Næstformand

 

Ian Bearden

Professor mso
Ph. D.
NBI
Københavns Universitet

 

bearden@nbi.ku.dk

Næstformand

Sekretariat:

Katrine Hvid Kaisen , ST-studier, Aarhus Universitet,  khk@au.dk

Nyheder:

Rapport fra formandskabet for 2013

Rapport fra formandskabet for 2014

Rapport fra formandskabet for 2015

Rapport fra formandskabet for 2016

Rapport fra formandskabet for 2017

Rapport fra formandskabet for 2018

Nyttige links:

Ad-hoc ansøgning: doc, pdf

Ad hoc applications: doc, pdf

Censorrapportskema

Censorudvalgets anbefalinger og svar

Eksamensbekendtgørelse Nr. 1062

Ændring af eksamensbekendtgørelsen Nr. 1080

Hyrdebrev fra Styrelsen for forskning og uddannelse 11/12/2018

Introduction to foreign external examiners

more info on work permit for Non-EU Citizens

Liste over beskikkede censorer 2018-2022

Styrelsens oversigt over censorkorps

Cirkulære om censorvederlag

Bekendtgørelse om karakterskala - The Danish grading system

Links til www sider om undervisning og eksamen ved de enkelte institutioner

Links til institutionernes censorportaler: AU, KU, SDU, RUC, AAU, DTU

­