Rejser

Hvis du skal bestille en tjenesterejse (kræver CWT-profil), kan du enten gøre det selv via denne side, eller kontakte din administrative kontaktperson på IFA.

Tjek også rejseforsikring inden turen.

Ved din ansættelse vil du få adgang til AU’s rejseafregningssystem ”RejsUd”. Skulle du ikke have det, kan du henvende dig til din adm. kontaktperson på IFA.

Ved brug af instituttets bil i udlandet skal der tegnes særskilt forsikring. Henvend dig i Informationen.