Phys.mail

Inden du starter, og når du har modtaget e-mailen: "Velkommen til medarbejdere.au.dk", som angiver dit AUid "auxxxxxx", skal du oprette en phys.mail.
Du bedes gå ind på selvservice-systemet mit.au.dk og ændre præfiks under ”personlig information – e-mailadresse”
På din profil, bedes du ligeledes indsætte navn og telefonnummer på pårørende, som Nødkontakt!

Når du har valgt en phys-mail, må du gerne give din admin. kontaktperson besked.