Du er her: AU  Medarbejdere Institutter  Institut for Fysik og Astronomi Formandskabet for censorkorpset i fysik

Formandskabet for censorkorpset i fysik

 

For hvert fag, hvori der undervises ved universiteterne, beskikker Uddannelses og forskningsministeriet et landsdækkende korps af censorer. Disse censorer vælger et Censorformandsskab, der

  • repræsenterer censorerne i censorkorpset over for universiteterne og Styrelsen for Universiteter og Internationalisering
  • fordeler opgaverne til censur blandt censorerne i censorkorpset, efter samråd med universiteterne
  • indstiller censorer til beskikkelse
  • rådgiver universiteterne om prøvernes form og indhold
  • afgiver en årlig beretning til universiteterne på baggrund af censorernes indberetninger
  • medvirker til en løbende dialog om udviklingen i prøve- og eksamenssystemets kvalitet, herunder eksamensopgavernes kvalitet, ved mindst hvert andet år at afholde censormøder med censorerne i censorkorpset og kontaktmøder mellem universiteterne, herunder aftagerpaneler, og censorerne.

Censorformandskabet for Fysik:

 

Helge Knudsen

Lektor, msk emeritus, Lic. Scient.

Aarhus Universitet

 

hk@phys.au.dk

(formand)

 

 

Per Morgen

Lektor emeritus, Dr. Scient 

Syddansk Universitet

 

permorgen@sdu.dk

(næstformand)

 

Steen Hoffmann

Rektor emeritus, Cand. Scient 

 

Sthoffmann1066@gmail.com

(næstformand)

Sekretariat:

Ann-Kirstine Jørgensen, ST-studier, Aarhus Universitet, annkj@au.dk

Nyheder:

Rapport fra formandskabet for 2013

Rapport fra formandskabet for 2014

Rapport fra formandskabet for 2015

Rapport fra formandskabet for 2016

Nyttige links:

Ad-hoc ansøgning: doc, pdf

Ad hoc applications: doc, pdf

Censorrapportskema

Eksamensbekendtgørelse Nr. 1062

Introduction to foreign external examiners

Liste over beskikkede censorer

Styrelsens oversigt over censorkorps

Cirkulære om censorvederlag

Bekendtgørelse om karakterskala - The Danish grading system

Links til www sider om undervisning og eksamen ved de enkelte institutioner

Links til institutionernes censorportaler: AU, KU, SDU, RUC, AAU, DTU

­

93679 / i31