Ferie og fravær

Registrering og ændring af ferie og særlige feriedage

Aftal ferie med din nærmeste leder, herunder særlige feriedage og ferieændringer, og send en mail til
Heidi Pedersen, cc din nærmeste leder med følgende detaljer:

- Hvilke dage du ønsker slettet
- Hvilke dage du ønsker registreret i stedet.  

Du kan se dine registreringer af ferie på www.medarbejdere.au.dk

IFAs retningslinjer for standardferie

I august meldes standardferien ud til medarbejderen via medarbejderbrev, pr. e-mail og herefter i IFA-NYT ca. 3 gange om året.

Vi anbefaler at beholde medarbejderbrevet til fremtidig reference.

I august/september masseregistreres standardferien jf. information i medarbejderbrevet.

Ordinær ferie

Ferien forventes afholdt i perioden 1. september til 31. december (16 måneder).

Særlige feriedage:

De særlige feriedage forventes afholdt i perioden 1. maj til 30. april (12 måneder).

-

Standardferien ser ud som følger:

Standardferie – ordinær ferie:

  • 4 dage til jul (27-30 dec 2021)
  • 1 dag til påske (13. apr 2022)
  • 3 uger i juli/august (ugerne 29, 30 og 31)
  • 5 dage i oktober (uge 42)

Standardferie - Særlige feriedage:

  • 5 dage i februar (uge 7)

Timeregistrering

Hvis du er en medarbejder, der skal timeregistrere, vær opmærksom på, der ikke er konflikt mellem registreret fravær og timeregistrering. Dette er meget vigtigt!

Sygdom

Du skal informere sygdom samt længerevarende sygdom til din leder og Heidi Pedersen via e-mail.

Barsel

Skal du på barsel, skal du orientere dig på HRs hjemmeside her.