Ferie og fravær

Registrering og ændring af ferie

Aftal din ferie, eller ændringer hertil, med din leder og registrér herefter i ProMark jf. den velkomst mail du har modtaget.

Dokumentation for udbetaling af særlige feriedage

Fakultetets retningslinjer for afvikling af ferie

Sygdom

Du skal informere sygdom til din leder og herefter registrere fraværet i ProMark.

Ved længerevarende sygdom sendes mailen også til Heidi Pedersen heidi.pedersen@phys.au.dk