Medarbejderservice på AU

Værktøjer, vejledninger og serviceydelser for ansatte

Slå op i emneindeks

Find person

Find AU

Bygningskort | Personsøgning | aukort@au.dk

Du er her: AU » Medarbejdere » Institutter » Institut for Fysik og Astronomi » IFA's kontaktpersoner på ST

IFA's kontaktpersoner på ST

HR Science

Margrethe Poulsen
HR-partner
Tlf: 871 53421
Mobil: 2349 3783
Mail: margrethe@science.au.dk

Rita Villumsen
HR-supporter
Tlf.: 871 52059
Mail: rv@science.au.dk 

Eva Frederiksen
HR-supporter
Tlf.: 871 52046
Mail: evaf@science.au.dk

HR-partner

•Kontakt til institutleder/sekretariatsleder og bevillingshavere

•Eksempler på opgaver: rådgivning ifm. ansættelser, rekruttering, sygesamtaler, hjælp ifb MUS

HR supporter:

•Varetager al administration i forbindelse med ansættelser på ST

•Eksempler på opgaver: udarbejder ansættelsesbreve, søger om arbejds- og opholdstilladelse, søger om skattefritagelse, søger refusion


ST Kommunikation

Rasmus Rørbæk
Tlf: 20374215
Mail: rrorbek@science.au.dk

•Kontaktperson (jeres mand og samarbejdspartner) ind i AU Kommunikation og PE

•Formidling af arbejde og initiativer – populær og pressemeddelelser

•Sparring på ”all things kommunikation”

•”Hva så?” – identificering af mulige historier

•'Journalistpoliti' og mediekontakt


Økonomicenter Science

Karin Sutherland
Tlf: 871 53193
Mail: ksu@inano.au.dk

Bodil Mølgaard
Tlf: 871 52064
Mail:bpm@phys.au.dk

Lone Taulborg
Tlf: 871 52062
Mail:lot@science.au.dk

Annette Marie Andersen
Tlf: 871 53521
Mail: annettem@science.au.dk

•Projektoprettelse i økonomisystem (samt nedlukke projekter ved afslut)

•Løbende økonomisk opfølgning af projekter

•Økonomisk afrapportering af projekter til bevillingsgivere eller andre partner

•Bistå projektleder med vejledning i projekthåndtering


AU Regnskab

Telefonisk regnskabshotline til AU Regnskab: 871 50515

Arne N. Skov (Chefkonsulent)
Tlf: 871 52841
Mail: as@adm.au.dk

Kreditorgruppen:

Anja K. Svennesen
Tlf: 871 52872
Mail: aks@adm.au.dk

Anne Børsen
Tlf: 871 52879
Mail: annb@adm.au.dk

Louise Bering Liisberg
Tlf: 871 53461
Mail: lbl@adm.au.dk

Debitorgruppen:

Ketty Svarre Christensen
Tlf: 871 52851
Mail: ksc@adm.au.dk

Rejsegruppen:

Lise K. Mortensen
Tlf: 871 52083
Mail: lkmo@adm.au.dk

Linda Udengaard
Tlf: 871 52081
Mail: lude@adm.au.dk

Edith Jensen Schjøtt
Tlf: 871 52996
Mail: ejs@adm.au.dk


Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 07.08.2014

Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C

E-mail: au@au.dk
Tlf: 8715 0000
Fax: 8715 0201

CVR-nr: 31119103
EAN-numre: www.au.dk/eannumre

AU på sociale medier
Facebook
LinkedIn
Twitter
YouTube

© — Henvendelser til webredaktør

Cookies på au.dk