Indmeldelse

Du kan melde dig ind i PS! ved at rette henvendelse til kasserer Heidi Pedersen eller Brigitte Henderson.

Kontingentet (2014) er beskedne kr. 150,00/år for ansatte og kr. 100,00/år for studerende.

Det er også muligt at indbetale til PS! konto:

Arbejdernes Landsbank
Reg. nr.: 5394
Kontonr.: 0362997

For medlemmer, der ikke betaler via PBS er kontingentet sat til kr. 175/år.

Kontakt foreningen på mailadressen: ps@phys.au.dk

64146 / i31