Medarbejderservice på AU

Værktøjer, vejledninger og serviceydelser for ansatte

Slå op i emneindeks

Find person

Find AU

Bygningskort | Personsøgning | aukort@au.dk

Du er her: AU » Medarbejdere » Institutter » Institut for Fysik og Astronomi » Arbejdsmiljø og sikkerhed

Arbejdsmiljø og sikkerhed

Nødsituationer / Emergencies

Nødsituationer (uden for arbejdstid)
Brand: drej 0-112  og kontakt driftsinspektør Hans Nielsen
Vandskade - El-svigt: Kontakt driftsinspektør Hans Nielsen
Lokal: 52251. Mobil: 2899 2038. Privat tlf. 8638 7605
Driftstekniker: Jan Jacobsen, lokal: 52254. Mobil: 2899 2035.
Institutlederen bør også informeres.
Emergency (after hours)
Fire: Dial 0-112 - and call Works Inspector Hans Nielsen
Water damage and power break-down: call Works Inspector Hans Nielsen. Local: 52251. Mobile: 2899 2038. Private 8638 7605.
Operational technician Jan Jacobsen. Local 52254. Mobil: 2899 2035.
Head of Department should also be informed.

IFA Arbejdspladsvurderinger (APV)

IFA Sikkerhed

Oversigt over instituttets arbejdsmiljøorganisation.

Oversigt over arbejdsmiljøgrupper.

Sikkerhedsorganisationen på IFA medvirker til at alt arbejde udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, at arbejdsmiljøet er i orden og at det ydre miljø ikke belastes.

Nedenfor er der links til en række introduktioner til relevante sikkerhedsemner.

  1. Strålings - sikkerhed (pdf - 350 kB)
  2. Strålingsbeskyttelse ved graviditet (pdf - 285 kB)
  3. El - sikkerhed (pdf - 351 kB)
  4. Kemi laboratorie - sikkerhed (pdf)
  5. Laser - sikkerhed (pdf - 520 kb)
  6. Værksteds - sikkerhed (pdf - 50 kB)
  7. Information til studenter og andre nyankomne (pdf - 91 kB)
  8. Sikkerhed omkring håndtering af flydende kvælstof (pdf - 172 kB)
  9. Vejledning for transport af farligt gods
  10. ASTRID og ASTRID2 stråling

Vi skal også gøre opmærksom på at IFA har en info-folder til "fremmed arbejdskraft" om sikkerhed. (pdf - 97 kB)

Er der yderligere spørgsmål kan man kontakte IFA’s daglige sikkerhedsleder:
Claus Grosen, bygning 1525 lokale 432. Mobil 2338 2119.

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 25.02.2015

Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C

E-mail: au@au.dk
Tlf: 8715 0000
Fax: 8715 0201

CVR-nr: 31119103
EAN-numre: www.au.dk/eannumre

AU på sociale medier
Facebook
LinkedIn
Twitter
YouTube

© — Henvendelser til webredaktør

Cookies på au.dk