Du er her: AU  Medarbejdere Institutter  Institut for Fysik og Astronomi Arbejdsmiljø og sikkerhed

Arbejdsmiljø og sikkerhed

Nødsituationer / Emergencies

Nødsituationer (uden for arbejdstid)
Brand: drej 0-112  og kontakt driftsinspektør Ove Fjordside
Vandskade - El-svigt: Kontakt driftsinspektør Ove Fjordside, lokal: 52248. Mobil: 2899 2013.
Driftstekniker: Jan Jacobsen, lokal: 52254. Mobil: 2899 2035.
Institutlederen bør også informeres.
Emergency (after hours)
Fire: Dial 0-112 - and call buildings manager Ove Fjordside
Water damage and power break-down: call buildings manager Ove Fjordside. Local: 52248. Mobile: 2899 2013.
Operational technician Jan Jacobsen. Local 52254. Mobil: 2899 2035.
Head of Department should also be informed.

IFA Arbejdspladsvurderinger (APV)

IFA Sikkerhed

Oversigt over instituttets arbejdsmiljøorganisation.

Oversigt over arbejdsmiljøgrupper.

Sikkerhedsorganisationen på IFA medvirker til at alt arbejde udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, at arbejdsmiljøet er i orden og at det ydre miljø ikke belastes.

Arbejdsmiljø på AU

Arbejdsskader og anmeldelse heraf

Nedenfor er der links til en række introduktioner til relevante sikkerhedsemner.

  1. Strålings - sikkerhed (pdf - 350 kB)
  2. Strålingsbeskyttelse ved graviditet (pdf - 285 kB)
  3. El - sikkerhed (pdf - 351 kB)
  4. Kemi laboratorie - sikkerhed (pdf)
  5. Laser - sikkerhed (pdf - 520 kb)
  6. Værksteds - sikkerhed (pdf - 50 kB)
  7. Information til studenter og andre nyankomne (pdf - 91 kB)
  8. Sikkerhed omkring håndtering af flydende kvælstof (pdf - 172 kB)
  9. Vejledning for transport af farligt gods
  10. ASTRID og ASTRID2 stråling

Vi skal også gøre opmærksom på at IFA har en info-folder til "fremmed arbejdskraft" om sikkerhed. (pdf - 97 kB)

Er der yderligere spørgsmål kan man kontakte IFA’s daglige sikkerhedsleder:
Claus Grosen, bygning 1522 lokale 317. Mobil 2338 2119.

64999 / i31